Fagstoff

Avstanden mellom punkter i planet

Publisert: 22.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Vi har sett hvordan vi finner vektoren mellom to punkter i planet, og hvordan vi finner lengden av en vektor. Avstanden mellom to punkter er det samme som lengden av vektoren mellom punktene.

Gitt punktene Ax1,y1 og Bx2,y2. Avstanden mellom A og B er

 

AB=-x1+x2,-y1+y2=-x1+x22+-y1+y22


 

Eksempel

Gitt punktene A(2,3) og B(5,7). Avstanden mellom A og B er

AB=-2+5,-3+7=-2+52+-3+72=32+42=25=5=

Oppgaver