Fagstoff

Lengden av en vektor gitt på koordinatform

Publisert: 22.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Vi har tidligere vist at vi kan regne ut lengden av en vektor ved først å «prikke vektoren med seg selv» og så finne kvadratrota.

a=a2

For en vektor gitt på koordinatform får vi da

x,y=x,y2=x,y·x,y=x2+y2

 

Lengden av vektoren x,y finner vi slik

 

x,y=x2+y2

Eksempel

6,8=62+82=36+64=100=10

GeoGebrabilde av GeoGebra – lengden av en vektor gitt på koordinatform  

Oppgaver