Fagstoff

Posisjonsvektoren

Publisert: 22.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Bilde av koordinatsystem

Vektoren fra origo O(0,0) til punktet P=(7,2), har koordinater

OP=7·ex+2·ey=7,2

OP kalles for posisjonsvektoren til punktet P.

 

Posisjonsvektoren til et punkt er vektoren fra origo til punktet. Denne vektoren viser punktets posisjon i forhold til origo.

 

Posisjonsvektoren til et punkt x,y har koordinatene x,y.

Oppgaver