Fagstoff

Multiplikasjon av vektor med tall

Publisert: 22.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Gitt vektoren

Bilde av vektorer på koordinatform

p=1,2

Vi ser at

2·p=2,4

Vi har altså at

2·1,2=2·1,2·2=2,4

GeoGebra-bilde av multiplikasjon av vektor med tall. 

Vi multipliserer en vektor med et tall ved å multiplisere begge vektorkoordinatene med tallet.

t·x,y=t·x,t·y

 

Vi kan vise at denne setningen er riktig ved å skrive vektorene som en sum av enhetsvektorer.

t·x,y=t·x·ex+y·ey                    =t·x·ex+t·y·ey          =t·x,t·y

 

Oppgaver