Fagstoff

Konklusjonen på SWOT-analysen

Publisert: 10.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: Konklusjon SWOT-analyse.

Hva skal prioriteres?

Når bedriften har gått gjennom og vurdert styrker, svakheter, muligheter og trusler i SWOT-analysen, må den komme frem til en konklusjon: Hva skal den arbeide videre med? Som alltid kan man ikke gjøre alt – man må bestemme seg for hva man skal prioritere, og heller gjøre dette grundig. Det er vanlig å velge ut noen få viktige faktorer innenfor de fire analyseområdene. 

For eksempel kan et stort kjøpesenter konkludere med at utbygging av parkeringsplasser skal ha førsteprioritet når det gjelder de interne forholdene. Eksternt vil senteret konsentrere seg om motorveien som skal legges om slik at den går rett forbi og dermed bidrar til en jevn og god kundetilgang for senteret.