Fagstoff

Muligheter

Publisert: 07.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: Muligheter.

Eksterne forhold som kan utnyttes

I en SWOT-analyse bruker vi begrepet muligheter om forhold som eksisterer utenfor bedriften, og som bedriften kan velge å se og benytte seg av. Økt nedbør for eksempel kan være en mulighet for en paraplyprodusent, mens økt gjennomsnittsvekt i befolkningen er et forhold bedrifter som tilbyr slankekurs, trolig vil utnytte.