Fagstoff

Svakheter

Publisert: 07.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: Svakheter.

Bedriftens svake sider

Med svakhetene til en bedrift mener vi interne forhold eller arbeidsbetingelser som ikke er gode nok, men som bedriften kan gjøre noe med – om den vil.

En svakhet kan for eksempel være at en bedrift har hatt stor gjennomtrekk av ledere eller mange sykemeldinger. Da bruker bedriften kapasitet på disse utfordringene i stedet for å konsentrere seg om kjernevirksomheten, som for eksempel kan være å selge dataløsninger til butikker. Et annet eksempel på en svakhet kan være at bedriften ikke har produkter av høy nok kvalitet, slik at kundene heller kjøper hos konkurrenten.