Fagstoff

Styrker

Publisert: 07.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: Styrker.

Bedriftens sterke sider

Styrker er de områdene som en bedrift er god på, og som kan gi den et konkurransefortrinn i markedet. For å utvikle styrkene sine må bedriften ta utgangspunkt i de interne arbeidsbetingelsene – fordi dette er noe bedriften faktisk kan påvirke selv. 

En styrke kan være at en virksomhet har et veldig godt distribusjonsnettverk, slik at den lett får produktene sine ut til mange kunder. En annen styrke kan være at bedriften har en kostnadsstruktur som gjør at den kan holde langt lavere priser enn konkurrentene.