Fagstoff

Eksterne arbeidsbetingelser

Publisert: 07.09.2012
Eksterne arbeidsbetingelser

Forhold som ikke kan påvirkes

De eksterne arbeidsbetingelsene omfatter alle forhold utenfor bedriften som den må ta hensyn til i planleggingen sin. På engelsk kalles disse ytre forholdene også for «uncontrollables». Det er nemlig ikke mulig for en bedrift å kontrollere eller endre disse betingelsene.

Til de eksterne forholdene eller arbeidsbetingelsene regner vi:

  • konkurrenter
  • markedet og økonomiske forhold
  • leverandører
  • distributører
  • juridiske og politiske forhold

Kunnskap om eksterne forhold er nødvendig

Siden det er umulig å påvirke de eksterne arbeidsbetingelsene, må man rett og slett forholde seg til dem og planlegge rundt dem. Dersom man er klar over utfordringene man står overfor, er det lettere å unngå ubehagelige overraskelser i fremtiden.