Fagstoff

Interne arbeidsbetingelser

Publisert: 07.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: Interne arbeidsbetingelser.

Forhold som kan påvirkes

Med interne arbeidsbetingeler mener vi alle prosesser og forhold innad i bedriften. Det er disse arbeidsbetingelsene bedriften selv kan påvirke. De interne betingelsene omfatter:

  • ansatte og ledelse
  • økonomi
  • produkter, med tilhørende bruk av konkurransemidler (de fire p-ene: produkt, pris, plass og påvirkning)