Fagstoff

Addisjon av vektorer på koordinatform

Publisert: 21.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Bilde av vektorer i koordinatform

Gitt vektorene

p=1,2  og  q=3,1

Vi ser av tegningen at

p+q=4,3

Vi har altså at

1,2+3,1=4,3

Addisjon av to parenteser.Legg merke til parentesene! 

Ser du sammenhengen?

1,2+3,1=1+3,2+1=4,3

Vi finner summen av to vektorer på koordinatform ved å addere 1.koordinatene og 2.koordinatene hver for seg

x1,y1+x2,y2=x1+x2,y1+y2

Vi kan vise at denne setningen er riktig ved å skrive vektorene som en sum av enhetsvektorer

x1,y1+x2,y2=x1·ex+y1·ey+x2·ex+y2·ey                                           =x1·ex+x2·ex+y1·ey+y2·ey                      =x1+x2·ex+y1+y2·ey                       =x1+x2,y1+y2

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Generelt