Fagstoff

Lengden av en vektor

Publisert: 21.05.2012, Oppdatert: 23.11.2015

Vi har sett at skalarproduktet eller prikkproduktet mellom to vektorer er definert som

a·b=a·b·cosα

Når en vektor prikkes med seg selv, får vi en spesiell situasjon. Vinkelen α er da 0°. Som du ser av enhetssirkelen ovenfor, er cos0°=1. Vi får derfor

a·a=a·a·cos0°  a2=a2·1   a2=a2   a=a2 

Vi skal senere bruke dette resultatet til å bestemme lengde av en vektor.

Legg merke til skrivemåten a2 for a·a.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt