Fagstoff

Regneregler for skalarproduktet

Publisert: 21.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Det kan vises at følgende regneregler gjelder for skalarproduktet:

a·b=b·aa·b+c=a·b+a·ca+b·c+d=a·c+a·d+b·c+b·dsa·tb=s·ta·b

og

a+b2=a2+2a·b+b2a-b2=a2-2a·b+b2a+b·a-b=a2-b2

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt