Fagstoff

Forskrifter og normer

Publisert: 05.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Forskrifter - elektrisk anlegg. Foto. Ved montasje av anlegg for adgangskontroll er det flere forskrifter og normer en må rette seg etter.

Lover og forskrifter på el-området

I Norge stilles det strenge krav til elektrisk utstyr, elektriske anlegg og utførelsen av arbeid.

I tilknytning til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr finnes det et omfattende regelverk som vi skal forholde oss til. Under er en oversikt over noen av de forskriftene som er aktuelle:

  • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
  • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
  • Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
  • Forskrift om elektrisk utstyr 
  • Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av   elektrisk materiell til forbruker

For å legge til rette for at de krav som stilles i forskriftene oppfylt, er det utarbeidet veiledninger og normer. For elektrofaget er det Norsk elektroteknisk komité, NEK, som gjør normarbeidet.
For elektriske lavspenningsinstallasjoner er det normen NEK 400:2006 som beskriver hvordan det elektriske anlegget kan bygges for å oppfylle kravene.

Lenkesamling med alle forskriftene finner du her:

 

Relatert innhold