Fagstoff

Anleggsdokumentasjon

Publisert: 04.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Kobling. Foto.

Anleggsbeskrivelse er et dokument som beskriver hva som skal inngå i anlegget, og hvilket utstyr som skal monteres.

Ringeanlegg

 

Porttelefon

 

Montasjebeskrivelse fra leverandør

For denne type utstyr vil det som oftest ligge ved koblingsskjema fra leverandøren, eller nødvendig koblingsinformasjon vil være trykket rett på esken komponenten leveres i.