Fagstoff

Geometriske steder

Publisert: 16.05.2012, Oppdatert: 15.09.2017

Et geometrisk sted er mengden av alle punkter som oppfyller gitte krav. 

Bilde av en sirkel

Fem geometriske steder

 • Sirkelen er det geometriske stedet for alle punkter som ligger i en gitt avstand fra et gitt punkt.

 

 

Bilde av en konstuert halveringslinje

 

 • Halveringslinjen for en vinkel er det geometriske stedet for alle punkter som ligger like langt fra vinkelens bein.
     
  r=s

 

 

Bilde av en konstruert midtnormal

 

 • Midtnormalen på et linjestykke er det geometriske stedet for alle de punkter som ligger like langt fra linjestykkets endepunkter.

  h=i

 

 

 

 • Bilde av to konstuerte paralelle linjer De parallelle linjene med en bestemt avstand til en gitt linje er det geometriske stedet for alle punkter
  som ligger i en bestemt avstand
  fra den gitte linjen. 

 

Bilde av en sirkel

 

 • Det geometriske stedet for toppunktet til en rett vinkel med vinkelbein som går gjennom to punkter A og B , er sirkelperiferien til en sirkel med linjestykket AB som diameter. (Dette er Thales' setning.)

 

 

Kunnskap om geometriske steder gir grunnlag for å konstruere og analysere trekanter og andre figurer i planet som er gitt med bestemte egenskaper.

Oppgaver

Generelt