Fagstoff

Hellige og magiske bøker

Publisert: 19.04.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk  

Huskelappen

En hellig bok har stor makt. Koranen er en hellig bok for muslimer.

 

Ressurser

Hvordan ble Bibelen til?  

 

paven lødter BibelenPaven med Den hellige skrift på Petersplassen 1. påskedag. 

boksideKristne skrifter ble rikt dekorert. Denne boksiden ble laget i perioden 1175–1185. 

Om Koranen 

 

Tunisisk mann leser KoranenI den muslimske verden finnes det egne Koran-skoler. 

koranenKopi av Koranen illustrert av kalligrafen Ibn el-Bawab. 

svartebokSvartebøkene innehold oppskrifter på svart magi. 

Du finner Vinjeboka på tidslinja i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje 

 

 

En rabbiner i en jødisk synagoge leser fra de hellige skrifterEn rabbiner i en jødisk synagoge leser fra de hellige skrifter. 

Bøker med sprengkraft

"Da Siri Skare og andre som jobbet ved FN-hovedkvarteret i den afghanske byen Mazar-e-Sharif dro på jobb fredag, tenkte de sikkert ikke at de senere på dagen skulle miste livet fordi noen mener at ei bok er hellig." Kilde: Hellige bøker 

Dette skriver bloggeren OJ på bloggen sin i april 2011. Noen dager før hadde den amerikanske pastoren Terry Jones brent en utgave av Koranen. Provokasjonen førte til opptøyer over hele den muslimske verden.

Ikke alle religiøse skrifter er hellige

I alle de store verdensreligionene spiller religiøse skrifter en viktig rolle. Jødene har Toraen som den dag i dag leses fra skriftruller. De kristne har Bibelen og muslimene Koranen. Bhagavadgita er et viktig religiøst skrift i hinduismen.

Skriftene inneholder fortellinger om det guddommelige, men ikke alle religioner ser på selve boka som hellig. De fleste kristne mener at Bibelen er Guds ord, men likevel ført i pennen av mennesker. Muslimer, derimot, ser på Koranen som en direkte åpenbaring fra Allah. Boka oppfattes derfor av troende som hellig i seg selv.

Bildeforbudet i Islam

Jødiske, kristne og muslimske skrifter bygger alle på de tekstene vi vanligvis omtaler som ”Det gamle testamentet”. Moseloven forbyr mennesker å avbilde det guddommelige. Dette bildeforbudet håndheves konsekvent i Islam. Det er strengt forbudt å gjengi bilder av Allah eller Profeten. Det er heller ikke vanlig å dekorere andre bøker med bilder av levende skapninger. Derimot brukes kunstnerisk utførte skrifttegn (kalligrafi) og geometriske figurer som illustrative elementer i muslimske bøker.

Kristendommen gikk raskt bort fra bildeforbudet. De religiøse bøkene ble illustrert med bilder av Gud, Jesus, Jomfru Maria og andre helgener. Statuer og malerier prydet kirkerommene. Bilder ble også malt rett på veggene i kirkerommet slik at menigheten kunne følge bildefortellingene om Jesu liv, død og oppstandelse.

Magiske bøker

En svartebok er en samling oppskrifter og formler for dem som vil utøve magi eller trolldom. Vinjeboka er den eldste svarteboka som er funnet i Norge. Den ble oppdaget i1796 under golvet i en gammel stavkirke i Vinje i Telemark. Vi regner med at boka er nedskrevet omkring 1490.

Svartebøkene har fått navnet sitt fordi de omtaler "svartekunster" eller svart magi. Ved hjelp av slike kunster kan en få makt over dyr og mennesker og skaffe seg kontakt med djevler og demoner. Men bøkene gir også råd om hvordan en kan lege sykdommer og beskytte seg mot ulykker, såkalt hvit magi.

Svartebøkene hører til sjangeren trolldomsbøker, som har røtter tilbake til middelalderen. Disse bøkene inneholder blant annet elementer fra kristen og jødisk middelaldermystikk. De eldste svartebøkene blir ofte omtalt som 6. og 7. Mosebok. Etter folketroen skal disse bøkene være en hemmelig del av den jødisk-kristne bibelen og fortelle om de trolldomskunstene Moses lærte hos egypterne.

Relatert innhold