Fagstoff

Risikovurdering - eksempel for ringeanlegg

Publisert: 04.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Risikovurdering. Foto. I all arbeidsutførelse er enhver pålagt å ivareta egen sikkerhet. Dermed er risikovurdering en sentral aktivitet i planleggingsfasen.

Eksempel på utfylt analyse for bruk i forbindelse med risikovurderingEksempel på utfylt analyseskjema for installasjon av ringeanlegg.

Risikovurdering

Ved hjelp av analyseskjemaet får vi rangert hendelsene i forhold til hverandre, slik at den hendelsen som er mest sannsynlig, får størst oppmerksomhet.

Når analysen er gjennomført, bruker vi den for å sette opp en handlingsplan for tiltak som bør iverksettes for å ivareta sikkerheten under utførelsen av arbeidet.

En liste med tiltak for rutiner. Skjema. Eksempel på utfylt handlingsplan 

Rutinestyrt sikkerhet

I handlingsplanen finner vi de tiltakene som skal være på plass under utførelsen av arbeidet.

 

I bedriften vil det være rutiner som beskriver hvordan arbeidsoppgaver skal utføres og hvordan verktøy og utstyr skal brukes.

 

 

 

Eksempel på utfylt rutine. Skjema.Eksempel på rutine for orden på et arbeidssted 

Avvik

I alle HMS-systemer skal det være rutiner for avvikshåndtering.

 

Når vi i forbindelse med risikovurderingen finner avvik, skal det sendes avviksmelding.

 

I eksemplet er det en rutine som mangler. Den skal det sendes avviksmelding om.