Fagstoff

Materialliste

Publisert: 04.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Eksempel på utfylt materialliste. Tabell.  

Materiallisten er essensiell. Her får man oversikt over komponenter, ledninger og koblingsutstyr. Dette er til nytte for både deg og kunde.

Materiallisten fylles ut i forbindelse med planleggingen av arbeidsoppdraget. Listen brukes når du tar ut materiell/utstyr fra lageret. Når jobben er utført, leveres eventuelt gjenværende materiell inn, og listen benyttes som faktureringsgrunnlag til kunden.