Fagstoff

Materialliste

Publisert: 04.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Eksempel på utfylt materialliste. Tabell.  

Materiallisten er essensiell. Her får man oversikt over komponenter, ledninger og koblingsutstyr. Dette er til nytte for både deg og kunde.

Materiallisten fylles ut i forbindelse med planleggingen av arbeidsoppdraget. Listen brukes når du tar ut materiell/utstyr fra lageret. Når jobben er utført, leveres eventuelt gjenværende materiell inn, og listen benyttes som faktureringsgrunnlag til kunden.