Begrep

g (tyngdeakselerasjon)

Publisert: 11.04.2012

Enheten g angir den akselerasjonen som et legeme får i fritt fall ved jordoverflata. Denne vil variere med sted på jorda, og det er en systematisk variasjon med breddegraden. Den er lavest ved ekvator. Verdien for g er definert som 9.80665 m/s2. Når et legeme utsettes for en akselerasjon på 10 g, vil det tilsvare en vektøkning på 10 ganger av vekten på jordoverflata. Piloter og astronauterer kan bli testet i sentrifuger med opp til 15 g, men bare for korte tidsrom. For en oppskyting av bemannede bæreraketter bør akselerasjonen holdes godt under 10 g.

Enkelte forskningsraketter kan ha mye høyere akselerasjon, som 150 g, og da utsettes den mekaniske strukturen for både rakett og nyttelast for store påkjenninger.

Relatert innhold

Generelt