Fagstoff

Pytagoras´ setning

Publisert: 15.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

  

Pytagoras´setning handler om rettvinklede trekanter. I slike trekanter er det en spesiell sammenheng mellom lengden av sidene. Denne sammenhengen var kjent i de tidligste sivilisasjoner. Historikere mener å ha bevis for at babylonerne kjente til, og brukte, setningen 1000 år før Pytagoras. Også kineserne kjente setningen og kunne bevise setningen 500 år før Pytagoras. Det er likevel grekeren Pytagoras (ca. 500 år f. Kr.) som har fått navnet sitt knyttet til setningen.

Den lengste siden i en rettvinklet trekant kalles
for hypotenusen. De to korteste sidene kalles
kateter
.Bilde rettvinklet trekant

 

 

Pytagoras´ setning:
              

hypotenus2=katet2+katet2                a2=b2+c2

 

Oppgaver

Generelt