Fagstoff

Setninger om formlike trekanter

Publisert: 15.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Vi har nå sett på fire krav til formlike trekanter. Hvis ett av disse kravene er oppfylt, er trekantene formlike: 

 

  • To vinkler er parvis like store.
  • Forholdet mellom alle tre par av samsvarende sider er det samme.
  • Forholdet mellom to par av samsvarende sider er det samme, og vinklene mellom disse sidene er like store.
  • Forholdet mellom to par av samsvarende sider er det samme, og de motstående vinklene til de lengste av disse sidene er like store.

Følgende eksempel viser to trekanter hvor forholdet mellom to par av sider er det samme og hvor ett par av vinkler er like store. Trekantene er likevel ikke formlike.

Bilde av to trekanter som ikke er formlike  

Oppgaver

Generelt