Fagstoff

Kjøpsatferd

Publisert: 07.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Ungdommer på konsert. Foto.  

Hva har formet deg til den forbrukeren du er? Er du et produkt av kultur, økonomi, geografi og reklame? Eller er det personligheten din – dine grunnleggende måter å tenke, handle og føle på – som bestemmer din forbrukeratferd? Som markedsførere må vi forstå hvordan forbrukerne tenker, og hva som ligger bak avgjørelsene de tar. Først når vi har kunnskap om dette, kan vi lage treffsikre markedsplaner. I dette kapittelet lærer du om faktorer som påvirker forbrukeratferd.

 

Oppgaver

Generelt