Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Ingressbilde oppgave (diskusjon)

Diskuter i klassen

I denne oppgaven skal hele klassen diskutere forskjellige utsagn og påstander om bedriftskultur. Prøv å forsvare begge sider i diskusjonen. Husk at det beste med en diskusjon ofte er å få frem forskjellige synspunkter – hva som er rett eller galt, kommer an på ståstedet man har. Og så trenger du jo å lære deg argumenter både for og imot til bruk på prøver og eksamener.

 

Argumenter for og imot disse påstandene

 

  • «Det er viktig å være på jobben før sjefen om morgenen og gå hjem etter at sjefen har dratt. Det betyr at man virkelig jobber!»
  • «Det viktigste er at bedriftskulturen er sterk, da vil alle ansatte klare å tilpasse seg, og kulturen i bedriften blir et verdifullt styringsverktøy.»
  • «Personlige problemer hører ikke hjemme på arbeidsplassen!»