Fagstoff

Formlikhet

Publisert: 15.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Studer figurene A, B og C. Beskriv forskjeller og likheter mellom figurene.

Bilde av formlike figurer  

Som du sikkert har funnet ut, så er det en likhet mellom figur B og figur C. Disse figurene har samme form. Forskjellen er at figur C er en forstørret utgave av figur B. Figur A har en annen form.

To figurer er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den ene figuren kan få en figur som er lik den andre. 

 

Oppgaver

Generelt