Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 27.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Logo for læreropplegg

Øvelse i markedskommunikasjon

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan bruke fagstoffet og oppgavene i kapittelet Markedskommunikasjon. Undervisningen er denne gangen hovedsakelig praktisk rettet. Elevene må få prøve, lage og presentere det de lærer. Her har teori liten verdi alene.

 

 

Uke

I klassen

Oppgaver

1

Gå gjennom lysbildeserien i klassen. Snakk dere gjennom alle lysarkene og gjør summeoppgavene som ligger i arkene.

Gjør oppgaven Ut på tur! der elevene skal finne eksempler på gode reklamer (trykt reklame, reklamefilm, radioreklame). Diskuter i klassen hva som er virkemidlene i reklamene, hvordan oppbygningen er, hvem målgruppen er, og så videre.

La elvene gå sammen i valgfrie grupper for å gjøre oppgavene i Stå på stand: Lag reklamekampanje! der de skifter hatt underveis.

2

Skriv sammen i Klassens wiki slik at dere har en felles forståelse av begrepene. Dere kan bruke dette som en oppsummering/repetisjon av dette kapittelet.

Elevene gjør oppgavene Stå på stand: Lag radioreklame! og Kjør kamera! i par. La elevene vise produksjonen i klassen, og diskuter det kreative arbeidet. Når de målene sine?