Fagstoff

Valg av organisasjonsform

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Grandiosa og Rimi-Hagen

Det er flere forhold som påvirker bedriftens valg av organisasjonsform, som for eksempel bedriftens størrelse og oppgaver. Andre forhold kan være type produkter, hvilke kundegrupper bedriften har, og hva ledelsen mener om organisasjonsformen. Orkla, som er organisert i divisjoner, eier Stabburet, som lager Norges mest solgte pizza: Pizza Grandiosa.

Bilde av flere utsnitt av et verdenskart med mange ulike farger.Dersom en bedrift opererer i flere land eller store deler av verden, vil dette påvirke valg av organisasjonsform.

 

Bilde av Niels Torps arkitektkontor i Oslo.Arkitektkontorer jobber ofte i prosjekt. Når bygningen er reist, oppløses prosjektorganisasjonen. Så danner man en ny for neste bygg.

 

Bilde av gamle og nye Jordan tannbørster.Hva slags organisasjonsform har Jordan? Prøv å finne det ut!

Hvorfor velger bedrifter forskjellige organisasjonsformer?

 

En organisasjonsform påvirkes av

 • markedets størrelse: En geografisk organisering krever at markedet har en viss størrelse.
    
 • bedriftens størrelse: I små bedrifter kan ikke de ansatte spesialisere seg på oppgaver, de må ofte jobbe med flere forskjellige arbeidsoppgaver. Samme person må kanskje svare på telefon, lage lunsj for kollegaer og skrive brev. I en større bedrift kan disse oppgavene fordeles på flere personer.

 • bedriftens oppgaver: Det kreves en annerledes organisering om bedriften jobber med prosjekt enn dersom den jobber med like oppgaver hele tiden.

 • produktsortiment: En større bedrift har gjerne et bredt sortiment og selgere som spesialiserer seg på produkttyper. Små bedrifter kan ha et begrenset produktsortiment med selgere som må kjenne alle produkttypene.

 • bedriftskulturen: Hvilken filosofi står ledelsen for? Hvilke tradisjoner har bedriften? Bedriften kan ha gode erfaringer med en bestemt organisasjonsform og ønsker derfor å fortsette med den.