Fagstoff

Matriseorganisasjon

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
The Penrose triangle

En matriseorganisasjon er kompleks og flerdimensjonal. Den kombinerer gjerne flere typer organisasjonsformer, noe som gjør at en ansatt kan ha flere ledere alt etter fagområde og funksjon i bedriften. For eksempel kan den ansatte rapportere til sin funksjonelle leder (for eksempel salgssjef), og til en prosjektleder (dersom bedriften er med i et prosjekt). Kanskje vil den ansatte i tillegg forholde seg til en faglig leder som har spesiell kompetanse, og som må få si sitt før strategien blir lagt eller arbeidsoppgavene utført.

Bilde av en dataanimert firkant bygget opp av hundrevis av små firkanter.En matriseorganisasjon har typisk tre dimensjoner og favner slik både fag, prosjekt og administrasjon i ett og samme system. 

Kombinasjon av organisasjonsformer

En matriseorganisasjon er en organisasjonsform som kombinerer en linjeorganisasjon og en prosjektorganisasjon. I tillegg har bedriften kanskje elementer av funksjonell organisasjon i seg. Noen bedrifter kan oppleve at de tidligere nevnte organisasjonsformene ikke passer for dem, og velger da en matriseorganisasjon i stedet. Det er heller ikke uvanlig at en bedrift vokser ut av en organisasjonsform og går over i en annen, for eksempel denne, for å dekke de behovene bedriften har for arbeidsfordeling.

Fleksibilitet, kompetanse og kompleksitet

De åpenbare fordelene ved en slik organisasjon er at den kan være fleksibel og i stand til å svare på mange behov i og med at det er så mange ansvarlige på forskjellige områder. En slik organisasjon favner også om mye (forskjellig) kompetanse, noe som bidrar til spennende og interessante fagmiljøer.

Medaljens bakside er derimot at det kan bli mye rot i rapporteringslinjer og ansvarsområder, og for den ansatte kan det være vanskelig å vite hvem han egentlig har som sjef. Hvem skal du gå til som ansatt dersom du har et problem på jobben? Og hvem skal du ansvarliggjøre dersom du er leder?

Scandinavian Business Seating AS er en organisasjon som likevel mener de best når sine mål med en matriseorganisering. Sett deg inn i hvilke virksomhetsområder de har, og hvorfor de synes matriseorganisasjonen er den beste for dem.

Matriseorganisasjonen er så kompleks at vi kommer ikke til å gå nærmere inn på den her.