Fagstoff

Prosjektorganisasjon

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Pressekonferanse Operahuset i Bjørvika

Som navnet tilsier, er en prosjektorganisasjon en organiseringsform som er laget for å løse et spesifikt prosjekt som skal gjennomføres. Et prosjekt har en definert start- og sluttdato, et definert mål, et budsjett og en organisering rundt seg i form av mennesker som løser forskjellige oppgaver for å nå målet.

Bilde av Roar Bjordal som er Statsbyggs prosjektleder på den nye operaen i Oslo.Da Statsbygg bygget Den Norske Opera & Ballett, ble dette organisert som et prosjekt med definert mål, start, slutt og budsjett. Holdt de budsjettet, tro?

Prosjektorganisasjon

En prosjektorganisasjon er en midlertidig organisering av personer – gjerne fra ulike deler av organisasjonen – som har kommet sammen for å løse en bestemt oppgave. Dette er vanlig hos bedrifter som arbeider med en klart definert arbeidsoppgave med avtalt kostnadsramme og mål. Etter hvert prosjekt oppløses prosjektgruppen for å starte en ny gruppe.

En prosjektgruppe består av en prosjektansvarlig som har økonomisk ansvar for prosjektet, og en prosjektleder som leder selve gruppen og rapporterer til prosjektansvarlig. I tillegg er det personer fra de forskjellig avdelingene (prosjektmedarbeidere) som jobber med arbeidsoppgavene i prosjektet.

Illustrasjon av prosjektorganisasjon.