Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Logo for læreropplegg 

Salgsprosessen

Her er et forslag til hvordan du kan legge opp undervisningen om personlig salg og salgsprosessen. Målet med dette kapittelet er at elevene får prøvd seg rent praktisk på salg og forhandlinger, og at de kjenner på hva det vil si å måtte argumentere og dekke kundens behov med de løsningene de sitter med. Dette skal være humoristisk og praktisk i tillegg til at elevene lærer teoretisk om hva salg og forhandlinger er.

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Gå gjennom lysbildeserien om salgsprosessen. Snakk dere gjennom oppgavene som ligger i lysbildene, i plenum.

Gjør oppgaven Satt på spissen og diskuter i klassen.

La elevene gå sammen i grupper for å gjøre Kjør kamera!-oppgaven om forhandlinger. La elevene fremføre filmene i klassen og gi tilbakemelding.

2

Gjør tankekartoppgaven Rydd i toppen! sammen. Diskuter alle nøkkelord som blir brukt, slik at elevene får snakket seg gjennom begrepene.

Del klassen i fem like store grupper og skriv i Klassens wiki.

La elevene gjøre oppgaven Rollespill, der de skal skrive og gjennomføre et rollespill som tar for seg et salg og forhandlingene i dette salget.