Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 12.03.2013
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ingressbilde lærerressurs (kriterier for oppnåelse av kompetansemål)

Her er en oversikt over hva som kjennetegner de forskjellige nivåene av måloppnåelse i kapittelet om salgsprosessen. Det kan være lurt å lese gjennom kriteriene før du går løs på selve fagstoffet, slik at du leser målrettet.

Kapittelet Salgsprosessen bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for faget Markedsføring og ledelse 1: «Eleven skal kunne gjennomføre salgssamtaler og enkle forhandlinger

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse

Karakter 3–4
Middels måloppnåelse

Karakter 5–6
Høy måloppnåelse

 • Eleven kan nevne de fem stegene i salgsprosessen med noen eksempler.
 • Eleven vet om to forskjellige typer personlig salg.
 • Eleven kan nevne noen poeng i forhandlingsteknikk slik det blir brukt i salgssamtalen.
 • Eleven kan forklare de fem stegene i salgsprosessen og kan gi noen eksempler på hva personlig salg er.
 • Eleven vet hvilke forskjellige typer personlig salg som eksisterer, og han kan gi eksempler på hvilke produkter de er typiske for.
 • Eleven kan nevne noen poeng i forhandlingsteknikk slik det blir brukt i salgssamtalen.
 • Eleven kan forklare de fem stegene i salgsprosessen og kan gi eksempler på hva personlig salg er – både engangsselgeren og relasjonsmarkedsføreren.
 • Eleven vet hvilke forskjellige typer personlig salg som eksisterer, og han kan gi eksempler på hvilke produkter de er typiske for.
 • Eleven kan forklare de viktigste poengene i forhandlingsteknikk slik det blir brukt i salgssamtalen.