Fagstoff

Divisjonsorganisasjon

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Konsernsjef i DNB Rune Bjerke

En divisjon er en del av en bedrift. Bedriften deler seg i deler som så kan være organisert som linje- eller linje- og stabsorganisasjoner. Alternativt kan divisjonene være delt opp etter virksomhetsområder. DnB er et eksempel på en bedrift med flere divisjoner.

Bilde av et vindu med salgsprospekter for DNB Nor EiendomDnB er nok mest kjent som bank, men de har også en eiendomsdivisjon.

Divisjonsorganisasjon

I en divisjonsorganisasjon deles organisasjonen i to eller flere deler. Hver av disse divisjonene kan så organiseres som linjeorganisasjoner, linje- og stabsorganisasjoner eller begge deler. En slik organisering passer best for store bedrifter. Bedrifter med kontorer i forskjellige land bruker ofte divisjoner for å gi frihet og makt til hver enhet på enkelte områder, som for eksempel salg, mens hovedkontoret beholder kontrollen over andre områder, for eksempel strategi- og markedsføringsspørsmål.

Illustrasjon av divisjonsorganisasjon.

Bilde av Kronprins Haakon, forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén og Hanne S. Finstad, leder for Forskerfabrikken under Kronprinsens besøk på universitetsplassen ved Forskningsdagene.Kronprins Haakon, forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén, og Hanne S. Finstad, leder for Forskerfabrikken under Kronprinsens besøk på universitetsplassen ved Forskningsdagene.

Et annet eksempel på en divisjonsorganisasjon er Norges forskningsråd, der divisjonene har ansvar for hver sin spesialvirksomhet og rapporterer til administrerende direktør, Arvid Hallén. Divisjonenes ansvarsområder er:

  • administrasjon
  • energi, ressurser og miljø
  • innovasjon
  • samfunn og helse
  • vitenskap

Under disse divisjonene finner vi et tyvetalls avdelinger som du kan se ved å gå inn på forskningsrådets nettsted.