Fagstoff

Organisasjonsformer

Publisert: 14.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Menneskelig pyramide på motorsykkel

Når man skal utarbeide et organisasjonskart, er det viktig å være klar over at det finnes ulike organisasjonsformer. Først og fremst er det selvfølgelig viktig at organisasjonsformen dekker behovene til de ansatte i bedriften. Men det er like viktig at den dekker behovene til bedriftens samarbeidspartnere og interessenter, som kunder, långivere, eiere og leverandører. Strengt tatt kan man kalle en organisasjonsform en slags menneskelig pyramide, som helst er bygget på et godt fundament. Kanskje noe litt annet enn det du ser på bildet – eller ville du følt deg trygg her?

Bilde av et organisasjonskartSkjematisk tegning av en organisasjon. Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

De vanligste organisasjonsformene er:

  • linjeorganisasjon
  • funksjonell organisasjon
  • divisjonsorganisasjon
  • prosjektorganisasjon
  • matriseorganisasjon

Du får dem forklart på de neste fagstoffsidene.