Fagstoff

Organisasjonsstruktur etter oppgavetyper

Publisert: 14.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Leder og ansatte

Når du ser et organisasjonskart, ser du hvordan en bedrift har valgt å dele opp arbeidsoppgavene sine, hvem som skal gjøre hva, og hvem som er sjef for hvem. Arbeidsfordelingen bør reflektere den kompetansen som ligger i bedriften, og den må bidra til effektiv tidsbruk og økonomi.

BIlde av tre selgere med rød kappe med salgsplansjer i bakgrunnen.Mange bedrifter har egne salgsavdelinger, der salg som funksjon er samlet. Hvem ville ikke ønsket seg en hel avdeling med superselgere?

 

Bilde av mann med ryggen til som studerer en vegg med ulike notater fra flipoverark.Avdelinger for støttefunksjoner er typisk de som ikke «synes» så godt, men som likevel gjør et helt avgjørende arbeid. Informasjonsinnhenting kan være en slik støttefunksjon. Det verken produseres eller selges noe i denne avdelingen, men den er like fullt viktig for bedriften.

 

Bilde av varehylle i en Nillebutikk.Innkjøp er en hovedfunksjon hos Nille. Da er det viktig at innkjøpsavdelingen har høy kompetanse på innkjøp og gode avtaler med leverandørene.

Organisering etter arbeidsoppgaver

I en bedrift er det ofte flere personer som jobber med ulike oppgaver. Er det flere som jobber med samme type oppgaver, er det praktisk å dele bedriften i avdelinger. For eksempel kan alle som jobber med salg, produksjon eller regnskap utgjøre egne avdelinger. Noen bedrifter kan ha flere avdelinger, og også underavdelinger, mens mindre bedrifter med få ansatte ikke har noen avdelinger. 

Hovedfunksjoner og støttefunksjoner

En bedrift har hovedfunksjoner og støttefunksjoner. Hovedfunksjoner er de funksjonene som må gjennomføres for å oppfylle forretningsideen. Eksempel på hovedfunksjoner kan være salg, innkjøp og produksjon.

Støttefunksjoner er arbeidsoppgaver som må utføres for at bedriften skal fungere best mulig. For eksempel må regninger sendes til kundene, noe økonomiavdelingen tar seg av. Økonomiavdelingen skal støtte hovedfunksjonene, for eksempel salgsavdelingen. Støttefunksjonene sørger også for at bedriften følger gjeldende lover og regler. Personalavdelingen støtter personalet på arbeidsplassen med å tilrettelegge arbeidsplassen og gi opplæring i arbeidet.

Viasat – et eksempel

Bedriften VIASAT selger tv-kanaler og søker stadig medieselgere som skal selge og markedsføre Viasats produkter og programpakker mot privatmarkedet. Medieselgerne hører til salgsavdelingen, som er en av hovedfunksjonene i bedriften. Resultatet av salgsavdelingens innsats har stor betydning for bedriften, og opplæring er derfor en viktig del av støttefunksjonene. Som følge av dette tilbyr personalavdelingen utdanning og oppfølging av selgerne.