Fagstoff

Analyse av organisasjonskulturen

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 26.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mann med krystallkule

Organisasjonskulturen i en bedrift kan være et verktøy for å utvikle en organisasjon, men den kan like gjerne hindre utviklingen. Grunner til å endre kulturen i en organisasjon kan være at den har for mange uheldige sider, at det er et generasjonsskifte i bedriften, eller at store endringer i de eksterne arbeidsbetingelsene gjør det nødvendig å forandre situasjonen. Det er viktig at ledelsen gransker organisasjonskulturen regelmessig for å finne ut hvordan den virkelig er, slik at de kan sette inn tiltak i tide om de ser at det er nødvendig med endringer. Men det holder ikke med magefølelse og forsøk på spådomskunst – det er viktig å bruke riktige analyseverktøy og gå systematisk til verks.

Bilde av en militærtropp som står i giv akt foran en med høyere rang.Militærutdannelse kan være en ungdoms første møte med en sterk organisasjonskultur.

Bilde av en eldre sykepleier som forklarer noe for to yngre sykepleiere på et kontor.At unge medarbeidere blir møtt med vennlighet og får god veiledning når de ber om råd hos erfarne kollegaer, kan være en verdifull side ved en bedriftskultur.

Bilde av to damer foran en stor marsipankake.Feiring av milepæler kan være et godt tiltak for å utvikle organisasjonskulturen i ønsket retning.

Interne arbeidsbetingelser

Det er mange forskjellige måter man kan analysere en organisasjonskultur på. En av metodene ligner situasjonsanalysen som du lærte om i kapittel 7. Denne analysemetoden tar utgangspunkt i at organisasjonskulturen er en viktig del av de interne arbeidsbetingelsene.

Spørsmål og observasjoner

Disse spørsmålene kan være sentrale i analysen:

  • Hvilke verdier ønsker vi at organisasjonen skal ha?
  • Eksisterer disse verdiene i organisasjonen per i dag?

For å finne ut av dette, kan det for eksempel være naturlig at bedriften gjennomfører en spørreundersøkelse på arbeidsplassen for å finne ut hvordan de ansatte selv oppfatter organisasjonskulturen. Ledelsen kan også velge å leie inn en konsulent som får i oppdrag å observere organisasjonen og komme med forslag til endringer og tiltak.

SØT

Egentlig dreier det seg om å finne ut hva som er situasjonen i dag, hvilken retning man ønsker at organisasjonen skal gå i, og hvordan man skal komme seg dit. I mange coachingmiljøer kalles denne prosessen SØT: 

  • S – situasjonen nå
  • Ø – ønsket tilstand
  • T – tiltak for å komme dit

Figur som illustrerer analyse av organisasjonskultur. Illustrasjon av analyseprosessen. Klikk på den, så får du den i lesbar størrelse.