Fagstoff

Organisasjons- og bedriftskultur

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Inspirert gruppe

Akkurat som det finnes forskjellige kulturer i samfunnet, er det også forskjell på kulturen i ulike organisasjoner. Det kan også være subkulturer internt i organisasjonen. I noen organisasjoner kan det være kultur for at medarbeiderne lukker seg inne på hvert sitt kontor og konsentrerer seg om sitt. I andre organisasjoner kan det være kultur for stor åpenhet og gjensidig inspirasjon, og at medarbeiderne oppfatter innsatsen sin som del av et lagarbeid. Bedriftskulturen kan ha mye å si både for de ansattes trivsel og bedriftens resultater. 

Bilde av en garderobe i en Svalbard-gruve.Gruvearbeiderne på Svalbard har kultur for å henge fra seg arbeidstøyet på faste plasser. 

 

Bilde av Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas og alpinist Aksel Lund Svindal som er med på en tautrekkingskonkurranse.Hvordan en organisasjon forholder seg til samarbeidspartnerne sine, kan bety mye for hvordan kulturen utvikler seg. Her er det Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas (til høyre) som får konkurranseinspirasjon fra alpinlandslagets Aksel Lund Svindal, som Telenor er en av hovedsponsorene for. 

 

Bilde av to unge jenter som jobber på et bakeri i Oslo.Hva slags inntrykk får du av disse jentene? Tror du de trives på arbeidsplassen sin?

 

Bilde av et isfjell i Hinlopstredet.Forholdet mellom kulturinnhold og kulturuttrykk kan sammenlignes med et isfjell. Kulturuttrykket er synlig på overflaten, mens det meste av kulturinnholdet er skjult. 

Hva menes med organisasjonskultur?

Organisasjonskultur er det settet med normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som er utviklet i et organisasjonsfellesskap. Organisasjonskulturen baserer seg på hvordan organisasjonen har lært å løse problemer som har oppstått, i samspill med omgivelsene, for eksempel klienter, kunder og leverandører, og med andre grupper i organisasjonen.

«Sånn gjør vi det her!»

Kulturen opprettholdes så lenge medlemmene i organisasjonen oppfatter den som riktig. Nye medlemmer sosialiseres inn i kulturens måte å tenke på, og man lærer seg hvordan arbeidsoppgavene og samhandlingen i virksomheten har vært utført tidligere. Du har kanskje hørt uttrykket «Sånn gjør vi det her»?

Samtidig utvikler organisasjonskulturen seg ved at man også tilpasser seg nye erfaringer og forandringer som man oppfatter i en arbeidssituasjon. Det kan også utvikle seg flere kulturer, altså subkulturer, innen organisasjonen.

Slik fungerer kulturen som en usynlig kraft som kan dels hindre og dels hjelpe organisasjonen til å nå sine mål. Det er derfor viktig at ledere har kunnskap om organisasjonskultur.

Kulturinnhold og kulturuttrykk

I en organisasjon kan det altså være tradisjoner og uskrevne regler som har vært praktisert lenge. I tillegg har mange bedrifter en personalhåndbok. Kulturinnholdet er disse verdiene, normene og virkelighetsoppfatningene, skrevne og uskrevne, som de ansatte forventes å følge.

Men hva oppfatter du når du for eksempel kommer inn på et sykehus? Merker du allerede i vestibylen hva slags virksomhet dette er, for eksempel bare på lukta? Hvordan blir du møtt i skranken? Vennlig? Kjølig? Og når du kommer inn på avdelingen, hvordan snakker folk til hverandre? Virker det som om de trives? Virker det som om de er stolte av arbeidsplassen sin? På få øyeblikk har du dannet deg et bilde.

Når du slik kommer inn i lokalene til en organisasjon, er det ikke selve kulturinnholdet du ser, men bare litt av uttrykket til bedriften. Det er dette som kalles kulturuttrykk.

Kulturinnholdet er ofte skjult

Det er ikke alltid lett å vite hva som ligger bak kulturuttrykkene i en organisasjon. Man kan gjerne sammenligne forholdet mellom kulturinnhold og kulturuttrykk med et isfjell. Den største delen av isfjellet ligger under vann og kan symbolisere kulturinnholdet. Den synlige delen av isfjellet kan symbolisere kulturuttrykkene.