Fagstoff

Kultur

Publisert: 18.03.2013, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norske flagg

Hva tenker du på når du hører ordet kultur? Tenker du på musikk og kino, fotball og teater, bøker og bibliotek? Eller tenker du på norsk kultur som det vi har av felles verdier og holdninger, og at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn?

Bilde av en vegg med ulike reklameplakater for konserter og kulturarrangement.Vi tenker ofte på kultur som bøker og konserter og slike ting, men kulturbegrepet favner alt som mennesker har skapt sammen.  

Bilde av en liten gutt med Marius-strikkegenser og turban.Kulturer påvirker blant annet hvordan vi går kledd. Denne gutten har kanskje på seg en noe uvanlig kombinasjon? 

Dans på lokalet i 1960Ungdomskulturen har endret seg mye fra 1960 til i dag.

Hva menes med kultur?

Så hva er egentlig kultur? Kultur handler om alt som er skapt av mennesker, og inkluderer alle sider av livet. Kulturen din sier noe om hvem du er, hvor du kommer fra, og hva du tror på. Vi er alle preget av å bli født inn i et miljø som påvirker hvilke holdninger vi får med oss i oppveksten. Når vi begynner å studere eller får oss jobb, kan vi møte et nytt miljø som påvirker oss videre. I tillegg vil den kulturen vi er en del av, ha noe å si for hvordan vi går kledd, eller hvordan vi snakker.

Regler og ritualer

En del av kulturen vår er normer og regler – for eksempel at det er galt å lyve og å stjele. En annen del er ritualer, som barnedåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Disse ritualene har tradisjonelt vært religiøse, og religion har ofte en sterk tilknytning til kultur. I Norge har vi også 17. mai-feiringen som et ritual de fleste av oss deltar i. Vi føler samhørighet med hverandre, enten ritualene er religiøse eller ikke.

Kulturer endrer seg

Kultur endrer seg over tid. Hva vi ser som typisk norsk i dag, er ikke det samme som for 100 år siden. Hvis du spør foreldrene eller besteforeldrene dine om hvordan ungdomskulturen var da de vokste opp, så får du trolig høre eksempler på at ungdomskulturen på den tiden og i dag er forskjellige.

Kultur er også forskjellig fra sted til sted. Vi trenger ikke dra lengre enn til Sverige eller Danmark for å oppleve at det er forskjeller som gjør at vi kan misforstå hverandre.

Subkulturer

Innenfor en kultur kan det oppstå subkulturer, som kan forstås som en underkultur av en allmennkultur. En subkultur kan for eksempel oppstå blant ungdom siden de er i en fase i livet hvor utprøving er viktig og identitetskriser kan oppstå. Ungdomsårene kan for mange være en periode i livet da man har vanskeligheter med å møte de normene og reglene som foreldre, skole og samfunn stiller krav om.

Se et eksempel på Norge

Se filmen Bli med på verdens lengste skrik. Hvordan fremstilles Norge i filmen? Stemmer fremstillingen med hvordan du ser på Norge?