Oppgave: Felt

Kjønn og mediebruk

Publisert: 26.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

mediehverdag  

Tid

4–5 timer (inklusiv hjemmearbeid)

 

Vanskegrad

Vanskelig

 

 

Verktøy

Lag en spørreundersøkelse i Google forms 

 

Presentasjon: Prezi 

 

 

Ressurser

Spørreskjemaer 

 

Bearbeiding av datamaterialet 

 

Analyse og tolkning av det empiriske materialet 

 

Videoklipp om presentasjon og foredrag 

 

 

Ungt par med bærbar PC  

Oppgave 1

Gjennomfør en undersøkelse ved skolen din om forskjeller mellom jenter og gutters mediebruk. Lag gjerne et elektronisk spørreskjema i It´s learning eller Fronter, eller bruk Google Forms.

Eksempler på spørsmål kan være:

 1. Hvor mye tid bruker du Internett hver uke?
 2. Hva bruker du Internett til? (Sett gjerne opp alternativer.)
 3. Hvor mye bruker du på Facebook hver uke?
 4. Hvorfor bruker du Facebook? (Sett gjerne opp alternativer.)
 5. Hvor mye tid bruker du på spill? (Alternativer: spillkonsoller og onlinespill)

Oppgave 2

Presenter resultatene fra undersøkelsen for resten av elevgruppen. Bruk et presentasjonsverktøy til å vise resultatene i form av tabeller og grafiske framstillinger.

 • Fant dere noen forskjeller på jenter og gutters mediebruk?
 • Om dere oppdager noen forskjeller, hvor store er de?
 • Hvordan kan resultatet forklares ut fra teorier om sammenhengen mellom kjønn og mediebruk?
Relatert innhold

Teoretisk stoff

Generelt