Fagstoff

Gutter og jenter på Internett

Publisert: 27.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediehverdag  

Huskelappen

Gutter er opptatt av teknologi, spill og underholdning.

 

Jenter er opptatt av å opprette og vedlikeholde sosiale relasjoner.

 

Mange mener at slike kjønnsforskjeller er tillærte. Noen mener at de er biologisk bestemt.

 

Ressurser

E-forelesning:

Kjønnsroller i endring

 

Ole-Martin Ihle og Harald Eia om Hjernevask: Likestillingsparadokset 

 

Institutt for teknologi i opplæringen (ITU):

Gutter, jenter og IKT i skolen 

 

Bergens Tidende:

Dette skiller gutter og jenter på nett 

 

 

  

Er kjønnsroller medfødte eller innlærte? Dette ble heftig diskutert på 1970-tallet, slik dette klippet viser. For et par år siden reiste Harald Eia det samme spørsmålet i programmet Hjernevask. Det førte til en heftig debatt.

 

 

Gutter elsker teknologi og spill

Skjermlivet har en spesiell plass i barn og ungdoms hverdag. Både TV og Internett fyller mye av fritiden deres. Men jenter og gutter bruker Internett forskjellig. Ifølge den danske medieforskeren Kirsten Drotner er kjønn den mest avgjørende faktoren for barn og unges mediebruk.

Guttene var de som tok Internett i bruk først. De er svært opptatt av det teknologiske aspektet. Fremdeles ser gutter på seg selv som mer datakyndige enn jenter. Gutter er også mest interessert i PC-spill, online gaming og underholdning.  

Jentene bygger relasjoner

Jentene har mer sosiale intensjoner, og omtaler ofte guttene som ”data-nerder”. E-post, chat og sosiale medier er hovedaktivitetene blant jenter. Deres motiv for å bruke Internett er sosial kontakt. Også når det gjelder spill, er jenter opptatte av sosiale bånd. Spillet SIMS, der man skaper og samhandler i en familie, er populært blant jenter.

Jenter legger også ut mer personlig informasjon enn gutter. Det er flest jenter som oppretter blogger, og som leser blogger. På denne måten lærer også jentene seg funksjoner som krever teknisk innsikt. Jentene bruker i større grad enn gutter PC og Internett til skoleoppgaver. Denne forskjellen gjelder fra barneskolealder til videregående skole.

Selv om det er en statistisk forskjell mellom jenter og gutters databruk, betyr ikke det at forskjellen er dramatisk stor. Mange av guttene er medlem på Facebook og bruker mye tid der, og det finnes mange jenter som spiller PC-spill.

Oppgaver

Teoretisk stoff for

Generelt