Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Logo for diskusjonsoppgave 

Snakk med store bokstaver

I denne oppgaven skal dere sammen diskutere unyanserte uttalelser. Det er viktig å få øvelse i å sette ord på meninger slik at dere «har diskusjonen på lager» til senere anledninger, enten det er på prøver eller i diskusjoner i andre fora.

 

Diskuter unyanserte uttalelser

 

Diskuter disse påstandene:

 

  • «Selgere er sleipe og uærlige, og som kunder kunne vi fint klart oss uten dem. De bare lurer oss til å tro at vi trenger ting vi ikke har bruk for!»
  • «Salg er ikke viktig, det er bare et irriterende moment for kunden og en utgiftspost for bedriften.»