Oppgave

Rydd i toppen!

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for tankekartoppgave. 

Tankekart

For å få på plass ord og uttrykk og plassere begrepene riktig i forhold til hverandre er det ofte lurt å lage et tankekart. Her kan du systematisere kapittelet om salg. Salgskapittelet er ikke så stort, så det bør la seg gjøre ganske enkelt.

 

Legg vekt på praktiske tips

 

Prøv å få med poeng som har kommet frem i rollespillene, hva som fungerer bra og dårlig i salg og forhandlinger, og hva man må huske på. Salg er en praktisk ferdighet – det kan være enkelt å selge i teorien, men det er i praksis at slaget står!

 

Enten lager du tankekartet for hånd, eller du kan velge å gjøre det digitalt i for eksempel XMind.