Oppgave

Rollespill

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for rollespilloppgave.

Salgssamtalen

I denne oppgaven skal dere få prøve dere som skuespillere. Dette skal være god underholdning for klassen, og her har dere mulighet til å bruke masse humor og sette ting på spissen slik at tilskuerne virkelig skjønner hvilke poeng dere vil understreke. Jobb sammen to og to.

Rollespill om salgssamtalen

 

Velg et produkt dere er fortrolige med, og lag en salgssamtale rundt dette produktet. Den ene spiller kunden, den andre spiller selgeren. Det er opp til dere å velge personlighet og type for rollen deres.

 

Forsøk å gå gjennom hele salgssamtalen fra start til slutt. Velg om dere vil spille en salgssituasjon som går galt, eller en situasjon som fungerer godt og fører til salg.

 

Etter at dere er ferdige med rollespillet, kan dere få tilbakmelding fra tilskuerne på hva de oppfattet som bra og dårlig i salgssamtalen, og hvorfor.

 

Lykke til – her kan det bli mye latter!