Fagstoff

Gjennomføring av læringsoppdraget - adgangskontroll

Publisert: 05.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Gjennomføring. Bildekollasje.  

Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget omfatter montering, idriftsetting og å sluttkontrollere et ringeklokkeanlegg og et porttelefonanlegg.

Gjennomføring

I dette læringsoppdraget skal følgende gjennomføres:

Installere ringeanlegg i en enkel bolig 

I dette oppdraget skal du lære å montere, koble og funksjonsprøve en enkel elektrisk installasjon. Installasjonen består av:

 • En ringetrykknapp

 • En klangklokke

 • Et batteri som spenningskilde.

Denne øvelsen utfører du på brett. Installasjonen skal utføres som åpen installasjon. Øvelsen skal gi deg en første introduksjon til kommunikasjonsanlegg. Du skal bli kjent med den kabeltypen som brukes, og hvordan den festes.

Installere ringeanlegg i en bolig med to boenheter

I dette oppdraget skal du koble opp en elektrisk installasjon med et ringeanlegg for to boenheter. Det skal monteres utvendige brytere, og det skal monteres en klangklokke i hver boenhet. Anlegget skal monteres i installasjonsbås, og det kan utføres som åpen installasjon.

Installere tobruker porttelefonanlegg

I denne installasjonen skal du lære å montere, koble og funksjonsprøve et porttelefonanlegg.

 • Anlegget skal ha toveis kommunikasjon med to boenheter fra et utvendig plassert betjeningspanel.

 • Anlegget skal spenningsforsynes fra en tilpasset transformator. Transformatoren plasseres i et eksisterende lavspenningsskap.

 • Anlegget utføres som skjult installasjon.

Alle installasjonene skal spenningsforsynes fra en transformator som er plassert i lavspenningsskap.

Anleggene kan utføres som åpen eller skjult installasjon.

Anleggsdokumentasjon

 • Installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabel eller rør. Husk forskjellen på en installasjonstegning for skjult installasjon og åpen installasjon.
 • Koblingsskjema med symboler, tilkoblinger og fargekoder.

Materialliste

Du skal komplettere og sluttføre materiallisten. Her må du huske å skille mellom utstyr du bruker på skjult installasjon og åpen installasjon.

Montasjearbeid

Det skal i dette læringsoppdraget utføres et fagmessig korrekt arbeid. Arbeidet skal gjøres etter de forskrifter og normer som gjelder for denne type anlegg

 • Montasje av klangklokke og ringetrykknapp for ringeanlegg
 • Montasje av betjeningspanel og svarapparat for porttelefon
 • Montasje av elektrisk sluttstykke i forbindelse med porttelefon
 • Montasje av transformator i lavspenningsfordeling
 • Kabling for åpen installasjon
 • Trekking av kabel/ledning for skjult installasjon
 • Idriftssetting, funksjonstest og sluttkontroll av anlegg

Fagmessighet

Det er viktig å montere en installasjon fagmessig. Her er det nødvendig å følge gjeldende forskrifter og normer.

Idriftsetting

 • Å sette i drift er å påse at installasjonen oppfyller kravene i gjeldende forskrifter og normer.
 • Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den.
Relatert innhold