Fagstoff

Superselgeren

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Superselger med enkelt budskap

Det er noen som er bedre på salg enn andre, og årsakene til dette ligger både i personlighet og i det faktiske selgerarbeidet som blir gjort. Det sies at «det enkleste er ofte det beste» – men dette er en sannhet med modifikasjoner. Hvor enkelt det skal gjøres, kommer an på produktet, kundene, konkurrentene og mange andre forhold som påvirker kommunikasjonsprosessen. Det er ikke alltid så enkelt at budskapet «kjøp» faktisk utløser kjøp!

Kvinne med rød genser hjelper en vordende brud på med brudesko.Forhåpentligvis er ikke målet at kunden gang på gang skal komme tilbake og kjøpe brudekjoler, men en vordende brud trenger gode råd til den viktigste dagen i sitt liv.

 

Rådgiver og samarbeidspartner

Illustrasjon av utviklingen fra engangssalg til relasjonsmarkedsføring.

Det er viktig å merke seg at måten personlig salg foregår på, har utviklet seg over tid. I vår tid har utviklingen gått fra aggressivt engangssalg og mer over til å bygge langtidsrelasjoner der selger opptrer som rådgiver for kunden. Det kommer naturligvis an på produkttypen, men kunden vil for eksempel kunne trenge informasjon om nye produkter, nye måter å løse problemer på og hjelp til å behandle produkter som er teknisk vanskelige. En superselger vil da være en med egenskaper og ferdigheter som gjør at kunden ønsker å ha han som samarbeidspartner.