Fagstoff

Salgsprosessen

Publisert: 12.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Smiler ved PC'en

Dersom vi skal klare å bli gode selgere, må vi forstå hvordan salgsprosessen foregår, og vi må yte vårt beste i hvert steg av den. Vi må arbeide systematisk over tid og gjøre en god jobb hele tiden. Det finnes selvfølgelig «fødte selgere» som alltid selger mest, men det er ikke alle som har disse egenskapene medfødt. Da er det godt å vite at de langt på vei kan læres!

BIlde tatt ovenifra av to unge studenter, en mann og en kvinne som sitter ved et bord med en datamaskin og skriveblokkDet er viktig at du planlegger salget ditt. Da danner du ofte bedre relasjoner til kunden og selger antakeligvis mer!

 

Salgsprosessens fem steg

Alt etter hvilken litteratur du leser, vil du se at det er meninger om hvor mange steg salgsprosessen har. Det viktigste er uansett at du skjønner at prosessen inneholder faser før vi selger, når vi selger, og etter at vi har solgt. Her har vi valgt å gå gjennom fem trinn:

  • planleggingsfasen
  • kontaktfasen
  • demonstrasjon og behovsanalyse
  • salgsavslutning
  • oppfølging

Her kan du lese kortfattet om de ulike fasene i personlig salg. På de følgende sidene kan du lese mer om hver fase.

Illustrasjon av salgsprosessen.