Oppgave

Dokumentasjonsoppgaver (kontinuerlig regulering)

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 Oppgaver om dokumentasjon av nivåreguleringsanlegg. Oppgavene under tar utgangspunkt i et instrumentert flytskjema/teknisk flytskjema.

Hva betyr følgende instrumentkoder:

 

  • LIC 1009
  • LT 1009
  • LY 1009
  • LZAHH 34
  • LAH 34
  • TT 1007
  • FCV 1006
  • Skisser en reguleringsventil med membranmotor som stenger ved signalsvikt.
  • Skisser en elektrisk signalledning.
  • Skisser en I/P-omformer tilkoblet en reguleringsventil med pneumatisk ventilstiller som styrer en væskemengde. Før på korrekte instrumentkoder.

Sløyfeskjema. Skjema.Sløyfeskjema nivåregulering  Last ned sløyfeskjemaet i PDF-format:

Sløyfeskjema, nivåregulering  

Relatert innhold