Oppgave

Dokumentasjonsoppgaver (kontinuerlig regulering)

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

 Oppgaver om dokumentasjon av nivåreguleringsanlegg. Oppgavene under tar utgangspunkt i et instrumentert flytskjema/teknisk flytskjema.

Hva betyr følgende instrumentkoder:

 

 • LIC 1009
 • LT 1009
 • LY 1009
 • LZAHH 34
 • LAH 34
 • TT 1007
 • FCV 1006
 • Skisser en reguleringsventil med membranmotor som stenger ved signalsvikt.
 • Skisser en elektrisk signalledning.
 • Skisser en I/P-omformer tilkoblet en reguleringsventil med pneumatisk ventilstiller som styrer en væskemengde. Før på korrekte instrumentkoder.

Sløyfeskjema. Skjema.Sløyfeskjema nivåregulering  Last ned sløyfeskjemaet i PDF-format:

Sløyfeskjema, nivåregulering  

Relatert innhold