Oppgave

Oppgave: HMS og sikkerhet (når det gjelder kontinuerlig regulering)

Publisert: 02.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Ikon fritekst. Foto  

 

  1. Hvilke sikkerhetstiltak må iverksettes ved arbeid med et trykkluft med maksimumstrykk på 7 bar?
  2. Hvordan er beskyttelsen mot for høy berøringsspenning ivaretatt på nivåreguleringsanlegget du har montert?
  3. Ved montasje av galvanisert kabelkanal skal du kappe en 2,5 m ned til 1 m. Foreta valg av kappeverktøy og risikovurder en slik operasjon.
  4. Etter å ha koblet opp et nivåreguleringsanlegg sitter du igjen med følgende avfall: plastnipler, kabelkapp, defekt regulatorutgangstrinn, galvanisert kabelkanal, ledningskanal av plast, aluminiumsspon fra boring i styreskap. Hvordan vil du sortere og håndtere dette avfallet?
    Ta utgangspunkt i mulighetene du har på verkstedet, og gjeldende lokale prosedyrer.
 

 

Relatert innhold