Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 21.01.2013
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ingressbilde lærerressurs (kriterier for oppnåelse av kompetansemål)

Lærestoffet i kapittelet P for påvirkning bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for Markedsføring og ledelse 1:  

«Eleven skal kunne presentere en kommunikasjonsmodell og gjøre rede for hva som menes med markedskommunikasjon.»

«Eleven skal kunne gjøre rede for ulike former for massekommunikasjon.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med læreplanmålene.

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse

Karakter 3–4
Middels måloppnåelse

Karakter 5–6
Høy måloppnåelse

 • Du kan forklare noen av begrepene som er presentert i kapittelet, blant annet markedskommunikasjon og massekommunikasjon, og du kan gi eksempler på begrepene.
 • Du forstår den enkle kommunikasjonsmodellen og kan beskrive den for et enkelt budskap eller produkt.
 • Du kan forklare de fleste av begrepene som er presentert i kapittelet, og du kan gi eksempler som illustrerer begrepene.
 • Du kan bruke fagbegreper til å kommentere eksempler fra media.
 • Du forstår den utvidede kommunikasjonsmodellen i det store og hele, og du kan beskrive kommunikasjonsprosessen for et enkelt budskap eller produkt.
 • Du kan gjenkjenne ulike former for appell og argumentasjon.
 • Du har noen meninger om valg av kommunikasjonskanal og medium.
 • Du kan forklare alle begrepene som er presentert i kapittelet, og du kan gi eksempler som viser at du har skjønt hva begrepene betyr.
 • Du kan bruke de forskjellige fagbegrepene til å kommentere eksempler fra media.
 • Du forstår den utvidede kommunikasjonsmodellen, og du kan beskrive kommunikasjonsprosessen for et enkelt budskap eller produkt.
 • Du forstår og kan reflektere rundt valg av argumentasjon i en reklametekst. 
 • Du forstår og kan reflektere rundt valg av kommunikasjonskanaler, medier og personlig og ikke-personlig kommunikasjon. Du kan gi eksempler på når og hvorfor de ulike kommunikasjonsformene brukes.