Oppgave: Repetisjon

På’n igjen!

Publisert: 23.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Piktogram for repetisjonsoppgave.

Faktasjekk

Hva har du fått med deg i kapittelet P for påvirkning? Husker du for eksempel kommunikasjonsmodellen nå? Gjør repetisjonsoppgavene og prøv å svare utfyllende på dem. Dersom du ikke klarer å svare, kan du gå tilbake i fagstoffet og få hjelp.

 

Repetisjonsspørsmål

 

 • Hva består kommunikasjon av?
 • Går det an å ikke kommunisere?
 • Hva er markedskommunikasjon, og hva må vi ta stilling til når vi sender ut et markedsføringsbudskap?
 • Hva går den enkle kommunikasjonsmodellen ut på?
 • Forklar den utvidede kommunikasjonsmodellen og alle leddene i den.
 • Hvordan kan avsenderen sikre at budskapet er troverdig?
 • Hva mener vi med koding og avkoding? Hvordan gjør man dette?
 • Hva står huskeregelen AIDA for, og hvorfor er den nyttig for markedsførere?
 • Gi eksempler på de forskjellige typene appeller som kan brukes i markedsføringsbudskap.
 • Hva betyr ensidig og tosidig argumentasjon? Hva bør komme først om man bruker tosidig argumentasjon?
 • Hva menes med kontaktpris når man skal velge medium?
 • Hva består medievalget av?
 • Hva er forskjellen på personlig og ikke-personlig kommunikasjon? Gi eksempler.
 • Hvilke forskjellige typer målsettinger kan organisasjoner ha for kommunikasjonen sin? Gi eksempler fra forskjellige sektorer.
 • Forklar støy i kommunikasjonssammenheng.
 • Hvordan kan en organisasjon skaffe seg tilbakemelding på markedskommunikasjonen sin?