Fagstoff

Kommunikasjonsmål

Publisert: 22.01.2013, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Salgsplakat

Salgsplakatene du ser til venstre inneholder en indirekte, men likevel sterk oppfordring til kjøp. Men det er ikke alltid hensikten med et markedsføringsbudskap er å selge der og da. Markedskommunikasjon kan ha ulike formål.

Bilde av en morsom vaffelplakat.Hva er det senderen vil oppnå med denne plakaten? Oppmerksomhet, salg, eller begge deler? 

Bilde av en gutt som blåser opp en Amnesty International-ballong.Hva vil du si er produktet til en ideell organisasjon som Amnesty International?

Oppmerksomhet og salg

Hensikten med et markedsføringsbudskap kan være å skape oppmerksomhet rundt noe, øke oppmerksomheten eller utløse kjøp. Ulike typer organisasjoner har ulike mål: En ideell organisasjon som for eksempel Amnesty International ønsker å skape oppmerksomhet rundt brudd på menneskerettigheter rundt omkring i verden. En veletablert kommersiell aktør som Hennes & Mauritz må sørge for å forbli synlig for kundene, samtidig som så godt som alle mediebudskapene de sender ut, har som hensikt å utløse kjøp.

Ulike mål i ulike faser av PLS

Et produkt blir gjerne markedsført på forskjellig vis avhengig av hvilken fase i livssyklusen det befinner seg i. I introduksjonsfasen ønsker vi som markedsførere å gjøre målgruppen oppmerksom på produktet. I vekstfasen er målet for markedskommunikasjonen både å utløse kjøp og å skape videre oppmerksomhet og interesse. I modningsfasen er produktet relativt kjent, og vi ønsker salg. I tilbakegangsfasen ønsker vi å få ut den fortjenesten vi kan av et produkt i nedgang, før vi så tar det av markedet.

Figur som viser produktets livssyklus (PLS).